slide

Krāslavas sporta skola - Olimpieši

Krāslava ir neliela pilsētaLatvijas dienvidaustrumos Daugavas abos krastos ar apmēram 10 000 iedzīvotāju, Krāslavas novada centrs. ...

Read more...
slide

Krāslavas Sporta skolas 5 visu laiku labākie jaunatnes vieglatlēti

Pēdējie labojumi izcelti ar gaiši zilu krāsu. Atjaunots 29.06.2016. ...

Read more...
slide

Basketbola vēsture

   Veicot arheoloģiskos izrakumus, Meksikā tika atklāts 147m garš sporta laukums, kas domāts spēlei ar bumbu (10.gs.p.m.ē.), 8-8,5m augstumā virs laukuma slējās masīvas tribīnes. Spēle saucās „pok-ta-pok”. ...

Read more...
slide

Krāslavas Sporta skola 1982.-1991.

1982.gads.   28. maijā darbā pieņemta I.Radeviča. 22.septembrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri: Vieglatlētika: 290 audzēkņi. ...

Read more...

KTFČ 2017. nolikums.

Krāslavas telpu futbola čempionāta

NOLIKUMS

 

   1. Mērķis

  1. 1.Popularizēt telpu futbolu un veselīgu dzīvesveidu.
  2. 2.Noskaidrot Krāslavas pilsētas un apkārtnes 2017.gada labāko telpu futbola vīriešu komandu.

   2. Laiks un vieta

2.1. Čempionāta sākums 2017.gada 25.februārī.

2.2. Konkrētie spēļu datumi un secība tiks noteikta pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas.

2.3. Spēles notiks Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē.

   3. Vadība

Čempionātu rīko un vada Krāslavas novada dome, sadarbībā ar biedrību „Sporta klubs „Krāslava” (turpmāk tekstā – SK „Krāslava”) un apstiprinātais čempionāta galvenais tiesnesis. Čempionāta tiesāšanu un sekretariāta darbu veic uz konkrētām spēlēm nozīmētie tiesneši.

   4. Dalībnieki

4.1. Čempionātā drīkst piedalīties ikviens futbola spēles cienītājs, kurš ir sasniedzis 14 gadu vecumu.

4.2. Čempionātā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri pieteikti dalībai Nolikumā noteiktajā kārtībā.

4.3. Katrs čempionāta dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.

4.4. Komanda spēlē vienādās sporta formās ar skaidri saredzamiem spēlētāju numuriem.

   5. Komandu pieteikumi

5.1. Līdz 2017.gada 10.februārim (ieskaitot) komandām jāatsūta uz e-pasta adresi raitis.timma@gmail.com apliecinājums brīvā formā par gatavību startēt čempionātā vai jāizsaka apliecinājums telefoniski (26134166). Pirms čempionāta attiecīgās komandas pirmās spēles pārstāvis iesniedz komandas vārdisko pieteikumu.

5.2. Maksimālais spēlētāju skaits komandas pieteikumā ir 15 spēlētāji.

Komandas papildus pieteikumus var iesniegt tieši pirms mača sākuma, nododot organizatoriem, parakstītu, aizpildītu veidlapu ar no jauna piesakāmā spēlētāja datiem.

5.3. Abpusēji saskaņotas spēlētāju pārejas no vienas Krāslavas atklātā čempionāta komandas uz citu atļautas līdz priekšsacīkšu pēdējās spēles sākumam, nododot organizatoriem, abu iesaistīto komandu pārstāvju parakstītu, aizpildītu veidlapu ar spēlētāja datiem un parakstu.

Spēlētājam čempionātā atļauta viena pāreja.

5.4. Komandas drīkst papildināt spēlētāju sarakstu Čempionāta gaitā, ievērojot Nolikuma 5.2 un     5.3. punktu nosacījumus.

5.5. Komandu pieteikumi jāapstiprina ar dalības maksu EUR 50,- (piecdesmit eiro) skaidrā naudā vai, veicot pārskaitījumu .

norēķinu rekvizīti :

Sporta klubs „Krāslava”

Reģ.nr. 40008117472

Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601

Konta nr. LV76UNLA0050010949522

SEB Banka

(ar norādi – Krāslavas telpu futbola čempionātam)

   6. Turnīra norises kārtība un noteikumi

6.1. Čempionāta spēcīgākā komanda un pārējās godalgoto vietu īpašnieces tiek noteiktas:

- pēc divu apļu turnīra izspēles tiek izspēlēts play off, kurā tiekas 1.v ar 4.v. un 2.v. ar 3.v., uzvarētājs tiks noskaidrots divu spēļu summā. Finālā par 3.v. tiekas komandas, kuras zaudējušas play off, bet par 1.v. tiekas komandas, kuras uzvarējušas play off. Uzvarētājs finālos tiek noskaidrots vienā spēlē.

Par uzvaru apļa turnīrā tiek piešķirti 3 punkti, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0. Par neierašanos uz spēli komandai ieskaita zaudējumu 0 : 10.

Gadījumā, kad pēc priekšsacīkstēm divām vai vairāk komandām ir vienāds iegūto punktu daudzums, vieta tiek noteikta sekojoši:

 pēc savstarpējo spēļu rezultātiem ,

 pēc lielākā uzvaru skaita visās spēlēs,

 pēc labākas gūto un zaudēto vārtu attiecības visās spēlēs,

 pēc lielāka gūto vārtu skaita visās spēlēs,

pēc labākiem disciplināriem rādītājiem – dzeltenā kartiņa tiek pielīdzināta 1 soda

punktam, sarkanā kartiņa – 2 soda punktiem (ja tā tika parādīta par divām nopelnītām

dzeltenajām kartiņām vai acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas liegšanu) vai 5 soda

punktiem (ja spēlētājs tiek diskvalificēts vairāk nekā uz vienu spēli).

pēc izlozes.

Komandai, kurai ir kaut viens tehniskais zaudējums, citi papildus rādītāji netiek izskatīti un tā automātiski ieņem pēdējo vietu starp komandām ar vienādu punktu skaitu.

6.2. Ja uz čempionātu piesakās vairāk kā 6 komandas, čempionāta formāts tiks mainīts.

6.3. Spēles noteikumi:

6.3.1.Spēles notiks pēc FIFA apstiprinātajiem futzāla noteikumiem, izņemot gadījumus, par kuriem pirms čempionāta pirmās spēles komandu kapteiņi, tiesnešu klātbūtnē, apspriežas un vienojas.

6.3.2. Mača ilgums – 2(divi) puslaiki pa 15 (piecpadsmit) minūtēm tīrā spēles laika. Pārtraukums starp puslaikiem - 5 (piecas) minūtes.
6.3.3. Spēles protokols jāaizpilda ne vēlāk kā 10(desmit) minūtes pirms mača sākuma.

   7. Disciplinārās sankcijas

7.1.1. Spēlētājam, kas spēles laikā saņēmis sarkano kartiņu par divām(2) dzeltenajām kartiņām vai par pēdējās cerības pārkāpumu, vai arī vairāku spēļu laikā sakrājis trīs(3) dzeltenās kartiņas, jāizlaiž savas komandas nākamā spēle, pēc kuras nopelnītās kartiņas tiek anulētas

7.2. Par spēlētāja, kas nav iekļauts pieteikumā, kam nav pienācīgā veidā noformēta pāreja, vai par kuru nav nomaksāts disciplinārsods, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:10, kā arī soda nauda EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) apmērā. Šāds soda apmērs tiek piemērots arī Nolikuma 4.1. un 4.2. punktu pārkāpuma gadījumā.

7.3. Gadījumos, kad noraidītais spēlētājs atsakās atstāt laukumu vai kā citādi kavē mača norisi, tiesnesim ir tiesības pārtraukt maču, kā rezultātā vainīgais spēlētājs saņem diskvalifikāciju līdz čempionāta beigām, bet viņa pārstāvētā komanda tiek sodīta ar tehnisko zaudējumu 0:10, kā arī soda naudu EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā.

7.4. Gadījumā, ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt spēli, komanda tiek sodīta ar tehnisko zaudējumu 0:10, kā arī soda naudu Ls 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā.

7.5. Visas spēles sākas nozīmētajā laikā.

Par šī punkta neievērošanu komanda tiek sodīta ar tehnisko zaudējumu 0:10, kā arī soda naudu Ls EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā.

7.6. Komanda, kurai trijās spēlēs ir piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:10, tiek izslēgta no turnīra un tās rezultāti anulēti.

7.7. Komanda tiek sodīta ar naudas sodu:

7.7.1.

par komandas oficiālo personu neētisku uzvešanos un neētiskiem, apvainojošiem izteicieniem;

EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā un diskvalifikācija uz 1(vienu) spēli

(aizliegts atrasties tehniskajā zonā)

7.7.2

par komandas oficiālo personu iejaukšanos tiesneša darbībā, rupju apvainojumu;

EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā un diskvalifikācija no 2(divām) līdz 5(piecām) spēlēm (aizliegts atrasties tehniskajā zonā)

7.7.3.

par 5(pieciem) brīdinājumiem 1(vienā) spēlē;

EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) apmērā

7.7.4.

par 3(trīs) noraidījumiem 1(vienā) spēlē;

EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā

7.7.5.

par DK lēmuma savlaicīgu neizpildīšanu.

EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā

Spēlētājs tiek sodīts ar diskvalifikāciju un komanda ar naudas sodu:

7.7.6.

- par 3(trīs) brīdinājumiem,

- par 2(diviem) brīdinājumiem vienā spēlē,

- par „pēdējās cerības” sodu;

uz 1(vienu) spēli

7.7.7.

- par nesportisku uzvedību,

- par provokāciju, kas izsauca atbildes reakciju;

uz 2(divām) spēlēm

7.7.8.

- par sitienu pretiniekam pa kājām no mugurpuses,

- par rupju spēli, kas var izraisīt traumu,

- par mēģinājumu iespert vai uzbrukt spēlētājam;

uz 2(divām) spēlēm + EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā

7.7.9.

- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu vai žestu lietošanu,

- par mešanu ar bumbu un citu priekšmetu,

uz 2(divām) spēlēm EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā

7.7.10.

- par sitienu (ar roku, kāju, galvu) pretiniekam,

- par izteiktiem draudiem (pretiniekam, skatītājiem)

uz 3(trim) spēlēm + EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā

7.7.11.

- par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem, tiesnešiem, oficiālajām personām, skatītājiem,

- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām personām, skatītājiem;

no 3(trim) spēlēm vai līdz noteiktam laika periodam, atkarībā no pārkāpuma smaguma,

diskvalifikācija un sods EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā

7.7.12.

- par fizisku uzbrukumu tiesnesim,

- par spļaušanu tiesnesim;

no 12(divpadsmit) mēnešiem vai līdz noteiktam laika periodam, atkarībā no pārkāpuma smaguma, diskvalifikācija un naudas sods EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā

7.8. Disciplinārie pārkāpumi (neētiska uzvedība, rupjība un pretinieka, tiesneša vai organizatora fiziska aizskaršana) komplicētā formā vai gadījumos, kas nav paredzēti reglamentā, tiek izskatīta Disciplinārajā komisijā (DK), kuras kompetencē ir sodīt vainīgo spēlētāju vai oficiālo personu ar diskvalifikāciju uz vismaz 2(divām) spēlēm, vai beztermiņa tās diskvalifikāciju, kā arī atsevišķos gadījumos sodīt vainīgā spēlētāja komandu ar tehnisko zaudējumu 0:10 vienā vai vairākās spēlēs un piespriest vainīgā spēlētāja komandai naudas sodu līdz EUR 100,00 (viens simts eiro) apmēram.

Organizatoru kompetencē paliek reglamentā paredzētu disciplināru jautājumu risināšana.

7.9. Gadījumā, ja komandas spēlētāja vai oficiālās personas nedisciplinētas uzvedības rezultātā pretinieku spēlētājs, tiesnesis vai čempionāta organizators gūst nopietnu savainojumu, DK var piespriest vainīgajai personai papildus soda sankcijas, ieskaitot ar ārstniecības izdevumiem saistīto izmaksu segšanu incidentā cietušajai personai.

7.10. Konfliktsituācijas, t.sk. protesti, kas iesniegti organizatoriem 30 minūšu laikā pēc spēles beigām, tiek izskatītas Disciplinārā komisijā (DK) piecu(5) dienu laikā. DK nosaka konflikta vai problēmas nopietnumu un pieņem lēmumu, nepieciešamības gadījumā sodot vainīgo komandu ar šajā nolikumā minētajiem attiecīgajiem soda mēriem. DK pieņemtie lēmumi ir galīgi un ir jāizpilda 7(septiņu) dienu laikā.

Čempionāta DK ir Krāslavas atklātā telpu futbola čempionāta organizatoru kompetencē, kuras sastāvā ietilpst pa vienam komandas pārstāvim, kā arī galvenais tiesnesis, viņa vietnieks un čempionāta oficiālais tiesnesis.

7.11. Protesti netiek pieņemti sekojošos gadījumos:

 nav ievērots iesniegšanas termiņš;

 nav komandas kapteiņa/pārstāvja paraksts spēles protokolā;

 sūdzība par tiesāšanas kvalitāti;

 nav iemaksāta drošības nauda EUR 30,- (trīsdesmit eiro) apmērā (ja protests tiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta).

7.12. Sezonas laikā iekasētās soda naudas tiks novirzītas organizatoriskajiem izdevumiem, kā arī balvu fondam.

   8. Apbalvošana:

8.1. Krāslavas novada atklātā telpu futbola čempionāta godalgoto vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar medaļām un kausiem, labākajiem spēlētājiem, pēc attiecīgām kategorijām, tiks piešķirtas individuālās balvas.

   9. Turnīra tiesneši:

9.1. Visas spēles apkalpos čempionāta galvenā tiesneša apstiprināti tiesneši.

9.2. Krāslavas novada atklātā telpu futbola čempionāta spēles apkalpo divi tiesneši un spēles administrators, kurš ir atbildīgs par darbību ar rezultāta tablo un informācijas sniegšanu saistībā ar spēles gaitu.

   10. Medicīna

10.1. Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (medmāsa) vai treneri. Organizatoriem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai somai. Nopietnu traumu gadījumos organizatori (laukuma tiesnesis) nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. (pieņemts pamatojoties uz 2016.gada Latgales 2.līgas čempionāta reglamenta punktu nr.6.7.)

   11. Turnīra organizatori:

 čempionāta galvenais tiesnesis - Raitis Timma, tālr.26134166, raitis.timma@gmail.com

 SK Krāslava pārstāvis – Andris Rukmans, rukmans@kraslava.lv

 čempionāta vecākais tiesnesis - Jānis Vorošilovs, johnkr@inbox.lv

Powered by Bullraider.com

Sporta pasākumu afiša

Skrējiens apkār...
Image Detail

Sporta skolas vēsture

721769053 2.jpg

izīrē telpas Jelgavā

BK Krāslava spēļu kalendārs

mājaslapas sākotnējā versija